ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κύριο συστατικό της εταιρικής πολιτικής μας στην BROKERS UNION, αποτελούν οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες ο ιδρυτής της στήριξε το όραμα, τη στρατηγική, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Η ανάπτυξη της εταιρίας μας βασίζεται, στο συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών με επαγγελματίες διαμεσολαβητές, μέσω των οποίων παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών μας, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.
Εμείς στην BROKERS UNION επενδύουμε, σταθερά σε μηχανογραφικά συστήματα νέας τεχνολογίας για την εξασφάλιση έγκυρης και αξιόπιστης πληροφορίας, για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εργασιών σε όλους τους τομείς και τους κλάδους ασφάλισης, για την παροχή Δυνατότητας στοχευμένων πωλήσεων.
Στηρίζουμε τους νέους που επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα εκπαίδευσης, πιστοποίησης, καθώς και κίνητρα για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη. Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, παρέχοντάς τους δυνατότητα στέγασης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένες.

Σ’ ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο το οποίο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η BROKERS UNION διατηρεί σταθερές τις αξίες και το όραμά της. Κατευθύνεται στο αύριο με αίσθημα ευθύνης και θέτοντας πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των συνεργατών και των πελατών της.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ