ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η BROKERS UNION, διαθέτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων που αφορούν ακίνητα & κινητά περιουσιακά στοιχεία.

ΘΕΛΩ… να προστατεύσω την περιουσία μου, το σπίτι, το εξοχικό, τους κόπους μιας ζωής!

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η BROKERS UNION, σε συνεργασία με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες της εγχώριας αγοράς, επιλέγει τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και παροχής ειδικών ευέλικτων πακέτων ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και τη δευτερεύουσας, εξοχικής κατοικίας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ασφαλισμένου. Στόχος είναι να παρέχουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής των καλύψεων που επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, ζημιές από πυρόσβεση, ζημιές από καπνό, ευρεία έκρηξη, έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, πυρκαγιά από δάσος, ζημιές από πτώση αεροσκαφών και πρόσκρουση οχημάτων και έξοδα εκκαθάρισης εδάφους και αποκομιδής συντριμμάτων.
 • Για τις κατοικίες με ενυπόθηκο ενδιαφέρον από τράπεζες, παρέχονται καλύψεις για τις δόσεις δανείου και την αποπληρωμή του δανείου.
 • Υδάτων & καιρικών φαινομένων (για ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή σωληνώσεων, καθίζηση-κατολίσθηση εδάφους, πτώση δέντρων-κλαδιών-στύλων, ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα από πυρκαγιά και καιρικά φαινόμενα).
 • Για πολιτικούς κινδύνους – διαφόρων εξόδων (πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, θραύσης υαλοπινάκων, θραύση ειδών υγιεινής, έξοδα μεταφοράς και επανεγκατάστασης περιεχομένου μετά από ζημιά, διάφορα άλλα έξοδα, αλλοίωση τροφίμων, προστασία υπασφάλισης, ζημιές αντικειμένων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, προσωπικό ατύχημα).
 • Για κλοπή περιεχομένου κατοικίας και ζημιές του κλέφτη στο κτίριο.
 • Για σεισμό ή/και πυρκαγιάς συνέπεια σεισμού.
 • Για κλοπή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων εντός χρηματοκιβωτίου.
 • Παράλληλα, η BU διαθέτει προγράμματα για την ασφάλιση γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, επιχειρήσεων εστίασης, βιομηχανικών κινδύνων, έργων τέχνης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η BROKERS UNION, συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, προσφέροντας συμφέρουσες λύσεις και ολοκληρωμένα πακέτα απλής ή μικτής ασφάλισης, όχι μόνο υποχρεωτικής κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, αλλά και ασφαλιστική κάλυψη μέσω προαιρετικών ασφαλιστικών λύσεων. Βοηθούμε τον πελάτη να επιλέξει τις καλύτερες δυνατές καλύψεις, σε σχέση με τις οικονομικές του δυνατότητες (value for money).

Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημά σας:

 • Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
 • Οδική Βοήθεια
 • Πυρός
 • Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική / Μερική
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
 • Νομική προστασία
 • Αστική Ευθύνη Πυρός
 • Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
 • Ίδιες ζημιές του οχήματος
 • Κακόβουλες πράξεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

H BROKERS UNION, παρέχει προνομιακές προτάσεις για κάθε τύπο σκάφους, ιδιωτικής, επαγγελματικής ή ναυταθλητικής χρήσης, για μικρά σκάφη, yachts και mega yachts.

Μέσω της συνεργασίας με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουμε άρτια νομική δόμηση των ασφαλιστηρίων, ανταγωνιστική τιμολόγηση, γρήγορη διεκπεραίωση ζημιών, προγράμματα όχι μόνο υποχρεωτικής κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων όπως προβλέπει ο νέος νόμος 4256/2014, αλλά και κάλυψη μέσω προαιρετικών ασφαλιστικών λύσεων όπως:

 • καλύψεις ιδίων ζημιών σκάφους και μηχανής
 • ασφάλιση πληρώματος
 • ενυπόθηκου ενδιαφέροντος
 • προσωπικού ατυχήματος καθώς και νομική προστασία.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ