ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H Βrokers Union  παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από συγκεκριμένο επάγγελμα, ιδιότητα ή δραστηριότητα, διασφαλίζοντας σας απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος, μικρό ή μεγάλο, δικό σας ή του προσωπικού σας, έτσι ώστε να συνεχίσετε τις δραστηριότητες σας, ή την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Καλύπτεστε στη περίπτωση κατά την οποία ένας τρίτος, μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση λόγω των επαγγελματικών ή άλλων δραστηριοτήτων σας.

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Καλύπτεστε στη περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας, ή κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή.

 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαζόμενων δωματίων – Ξενοδοχείων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών – Κυλικείων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων
 • Αστική Ευθύνη Συνεργείων καθαρισμού
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών αυτοκινήτων – Συνεργείων – Πλυντηρίων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Καλύπτεστε εάν ως κατασκευαστής, συσκευαστής, παραγωγός, εισαγωγέας ή έμπορος, κληθείτε να καταβάλλετε αποζημίωση σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που θα προκληθούν λόγω ελαττωματικού προϊόντος.

Εκμεταλλευθείτε το χαμηλό κόστος ασφάλισης και απαλλαγείτε από το άγχος μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ