Νεοφυείς επιχειρήσεις
H άνθηση της ψηφιακής τεχνολογίας έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη των startups, οι περισσότερες των οποίων έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη νέου λογισμικού. O κλάδος της υγείας και της περίθαλψης είναι ένα κλάδος που συγκεντρώνει πολλές επιχειρήσεις startups και οι επενδυτές ήδη έχουν ξεκινήσει να βάζουν υψηλές χρηματοδοτήσεις σε αυτές.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί να εστιάζουν σε ιατρικό λογισμικό, είτε σε ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες προσφέροντες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ασθενείς και συμβάλλοντας παράλληλα και στην πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών.

Η ψηφιακή υγεία και οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας έχουν την δυνατότητα να παρέχουν συνέχεια της φροντίδας μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου, σημαντική μείωση των μη χρήσιμων διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων, χρήση εφαρμογών σε smartphones για χρόνια νοσήματα, υπηρεσίες ρομποτικής χειρουργικής.

Ωστόσο όπως φαίνεται οι νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη νέων λογισμικών στην υγεία αυξάνουν το κόστος της υγείας τόσο στο δημόσιο σύστημα υγεία όσο και στις ασφαλιστικές. Αποτέλεσμα όλων αυτών η χρηματοδότηση των νέων υπηρεσιών υγείας να γίνεται δυσκολότερη. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στις πρόσφατες αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας.

Βασική επιδίωξη της ασφαλιστικής αγοράς είναι η μελέτη συνολικών ολοκληρωμένων λύσεων που θα παρέχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις ιατροτεχνολογικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασφαλισμένους.

Ηδη οι ασφαλιστικές βρίσκονται σε φάση σύναψης νέων συνεργασιών με νεοφυείς επιχειρήσεις μελετώντας παράλληλα και τις εξελίξεις στην τεχνολογία προκειμένου να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και όλα τα στοιχεία αυτά να ενσωματώσουν στο κομμάτι του underwriting.

Πηγή: sofokleousin.gr