Τεχνητή νοημοσύνη και συλλογή δεδομένων

Οι εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και της συλλογής δεδομένων θα αλλάξουν τελείως την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου, κάτι που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στην (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία, εκτιμά ο Denis Kessler, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού αντασφαλιστικού ομίλου SCOR.

Οπως αναφέρει σε άρθρο του ο κ. Kessler, ιστορικά οι συμβαλλόμενοι σε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο -ο ασφαλιστής και ο ασφαλιζόμενος- είχαν ένα διαφορετικό σετ πληροφοριών, κάτι που οδηγεί σε διαφορετικές στρατηγικές συμπεριφορές. Ο μεν ασφαλιστής θα προσπαθήσει να συλλέξει τη μέγιστη πληροφόρηση μέσω ερωτηματολογίων και στατιστικών στοιχείων, ώστε να προβλέψει πώς θα συμπεριφερθεί ο ασφαλιζόμενος. Ο ασφαλιζόμενος από την πλευρά του θα προσπαθήσει να υποτιμήσει τον κίνδυνο, να μεγιστοποιήσει το ύψος της αποζημίωσης που διεκδικεί και να χειραγωγήσει το σύστημα τιμών προς όφελός του.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την συλλογή δεδομένων θα αλλάξουν αυτή την τάξη πραγμάτων, υποστηρίζει ο κ. Kessler. Ενώ πριν η πληροφορία ήταν ατελής, στατική,κατακερματισμένη και καθυστερημένη, η νέα εποχή των Big Data επιτρέπει πρόσβαση σε πληροφορία που είναι ολοκληρωμένη, προσβάσιμη απο διάφορες πηγές και διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως, τα υψηλά κόστη εξασφάλισης της πληροφορίας έχουν μειωθεί δραστικά. Η πληροφορία μετατρέπεται σε εμπόρευμα (commodity) και η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει την πλήρη επεξεργασία της.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στην (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία να βελτιώσει την πελατειακή εμπειρία και να καταστήσει πιο αποδοτικό το underwriting, την επεξεργασία των αιτήσεων αποζημίωσης, την ανάλυση κινδύνων και την ανάπτυξη προϊόντων. Εργασίες που κάποτε χρειάζονταν μήνες τώρα τελειώνουν μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντας μεγάλη εξοικονόμηση κόστους. Επίσης, επιτρέποντας στα στελέχη της (αντ)ασφαλιστικής βιομηχανίας να επικεντρώνονται σε τομείς προστιθέμενης αξίας, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την ικανότητα των εταιρειών να αναλύουν τους κινδύνους και να σχεδιάζουν νέα προϊόντα.

Ως αποτέλεσμα, οι (αντ)ασφαλιστικές θα γνωρίζουν τους πελάτες και τους κινδύνους τους σε μεγαλύτερο βάθος, θα τιμολογούν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, θα εντοπίζουν καλύτερα απατηλές αιτήσεις αποζημίωσης και θα εντοπίζουν και θα παρακολουθούν νέους κινδύνους. Θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των πελατών τους, όποτε αυτές εμφανίζονται και εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και τις δυο πλευρές της ασφαλιστικής σύμβασης μακροπρόθεσμα. Ολα τα μέρη που εμπλέκονται στο ασφαλιστικό οικοσύστημα, οι φορείς κινδύνοι, οι διαμεσολαβούντες και οι πελάτες, όλοι θα χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καταλήγει ο κ. Kessler.

Πηγή: insuranceworld.gr – γράφει: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου