Έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy) δημοσίευσαν τα Lloyd’s.

Πώς μπορούν να ασφαλισθούν καλύτερα οι επιχειρήσεις της οικονομίας διαμοιρασμού όπως η Airbnb, Uber και άλλες!

Η νέα έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα που αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πλατφόρμες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους στο μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού, δηλαδή της οικονομίας που βασίζεται στην ανταλλαγή, ενοικίαση ή μίσθωση προϊόντων.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από το ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά -συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσωπική ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, των ζημιών σε ακίνητα, την κλοπή και την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας- θα μπορούσε να εμποδίσει τις τεχνολογικές πλατφόρμες να αυξήσουν τη βάση των καταναλωτών και των παρόχων τους.

“Η ασφάλιση μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων αυτών”, δήλωσε ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής των Lloyd’s Vincent Vandendael. “Με βάση τα ευρήματά μας, πιστεύουμε ότι μέσα από το σαφή προσδιορισμό των κινδύνων και την ουσιαστική προστασία ενάντια στους κινδύνους μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, οδηγώντας τους στην άρση των φραγμών που έχουν θέσει – ενώ ακόμη και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στο χώρο μπορούν να δημιουργήσουν ειδικές πολιτικές που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται.”

Οι ασφαλιστές παρέχουν εδώ και καιρό ασφαλιστικές λύσεις για τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά στην οικονομία διαμοιρασμού τα περιουσιακά στοιχεία είναι συχνά άυλα, όπως για παράδειγμα η πνευματική ιδιοκτησία, η εμπιστοσύνη και η φήμη. Τα περιουσιακά στοιχεία στην οικονομία διαμοιρασμού είναι επίσης κατακερματισμένα καθώς ανήκουν και μοιράζονται μεταξύ των διαφόρων μερών απαιτώντας διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου, η οποία βασίζεται στις προτιμήσεις και στις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στον κίνδυνο.

“Η ίδια η οικονομία διαμοιρασμού δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον κινδύνου με πολλές αβέβαιες υποθέσεις σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις. Η ασφάλιση λοιπόν, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο”, δήλωσε ο Trevor Maynard, επικεφαλής του τμήματος καινοτομίας στα Lloyd’s. “Καθώς οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται και καταγράφονται στην αγορά μας, βλέπουμε ότι η ασφάλιση πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές ηρεμία και στους παρόχους και τις πλατφόρμες εμπιστοσύνη ώστε να αναπτυχθούν”.

Η έρευνα που διεξήχθη από τα Lloyd’s περιλάμβανε συνεντεύξεις με 5.000 καταναλωτές από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνουν:

• Η μείωση του κινδύνου θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη που προσφέρει η οικονομία διαμοιρασμού.
• Η πλειοψηφία των καταναλωτών (71%) θα ήταν πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες διαμοιρασμού εάν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη ενώ το 70% δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προσφέρει μια υπηρεσία εάν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη.
• Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών (78%) πιστεύουν ότι θα είχαν περισσότερους πελάτες εάν υπήρχε ασφάλιση.
• Οι καταναλωτές αναμένουν κάποιο είδος προστασίας, στην οικονομία διαμοιρασμού υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη.
• Η πλειονότητα των καταναλωτών (53%) αναζητά την παροχή προστασίας από τις πλατφόρμες, ενώ οι περισσότερες πλατφόρμες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι είτε ο καταναλωτής (53%) είτε ο πάροχος υπηρεσίας (27%) πρέπει να φέρουν την ευθύνη.
• Οι καταναλωτές της οικονομίας διαμοιρασμού είναι δύσπιστοι.
• Οι καταναλωτές παγκοσμίως επικαλούνται την προσωπική ασφάλεια (52%) ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους, αλλά ανησυχούν επίσης και για την ποιότητα των υπηρεσιών (42%), την καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων (42%), την κλοπή (40%) και την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά (38%)

Πηγή: nextdeal.gr