Τι ετοιμάζουν οι ασφαλιστικές το 2018 και στη συνέχεια?

KPMG έρευνα
Προετοιμάζονται να διαταράξουν «νερά» και να καινοτομήσουν οι ασφαλιστικές το 2018 και στα επόμενα χρόνια σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η KPMG σε 100 CEOs. Στα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας ενδιαφέρον προκαλεί ότι το 61% των CEO βλέπει τη χρήση της καινοτομίας ως ευκαιρία και όχι ως απειλή, ενώ το 81% εξ αυτών ήδη εμπλέκονται στην καινοτομική διαταραχή. Ωστόσο η αβεβαιότητα συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον, και ενώ το 85% πιστεύει ότι βλέπει ανάπτυξη για το τρέχον έτος, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 52% δεν βλέπει ανάπτυξη πάνω από 2% στην επόμενη τριετία.

Πέντε είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

1. Η διαταραχή είναι μακροπρόθεσμη – μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος και προσπάθεια για να μπορέσει να υλοποιηθεί πλήρως το όφελος του
μετασχηματισμού.

2. Οι πελάτες είναι το κλειδί – οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ακόμα πολύ δρόμο να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες και να διαφοροποιήσουν πραγματικά τους εαυτούς τους.

3. Οι κίνδυνοι μεταβάλλονται – οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στο περιβάλλον διακυβέρνησης και ελέγχου και στις βασικές δυνατότητές τους.

4. Το μέλλον είναι τα πάντα – οι διευθύνοντες σύμβουλοι πρέπει να κατανοήσουν τη στρατηγική τους και τη στρατηγική για την καινοτομία στο μέλλον.

5. Επικέντρωση στα αποτελέσματα – οι διευθύνοντες σύμβουλοι πρέπει να επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο επενδύουν, στοχεύοντας στην τεχνολογία
και τις επενδύσεις που πραγματικά συνάδουν με το επιχειρηματικό μοντέλο και το μελλοντικό τους προσανατολισμό.

Πηγή: sofokleousin.gr

2018-01-17T14:30:30+00:00