ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Προϊόντα Συνεργασίας ΒROKERS UNION – K2

HOTEL INSURANCE

INTERAMERICAN – Π.Ο.Ξ

Ολοκληρωμένη Ασφαλιστική Κάλυψη Ξενοδοχείων

Ξεχωριστής σημασίας γεγονός για την ασφαλιστική αγορά της χώρας, αποτελεί η υπογραφή συμφωνίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ) και την Interamerican, για την δημιουργία ενός μοναδικού ασφαλιστικού προϊόντος το οποίο εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των Ελλήνων ξενοδόχων, διασφαλίζοντας τους κτιριακούς όγκους και τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων, δηλαδή το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο και τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της πιο βαριάς μας βιομηχανίας, της τουριστικής. Η συμφωνία αυτή έγινε με την μεσολάβηση της Κ2 η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Brokers Union και αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την επιτυχία της συμφωνίας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η μεγάλη αυτή συνεργασία αποτελεί μια ξεχωριστή καινοτομία στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι της χώρας αφού εστιάζει στο σύνολο και στον πυρήνα των αναγκών του Έλληνα ξενοδόχου – επιχειρηματία. Αγκαλιάζει την επιχείρηση απορροφά τους κινδύνους που την απειλούν αποστειρώνοντάς την από αυτούς και αφήνει ελεύθερη την ηγεσία να εξαντλήσει την δημιουργικότητά της, στην ανάπτυξη των οραμάτων της και την κερδοφόρο καθημερινότητά της.
Η καινοτόμος αυτή συνεργασία είναι απολύτως ουσιαστική χρηστική και λειτουργική αφουγκραζόμενη κάθε πτυχή της επαπειλούμενης λειτουργικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας. Απαρτίζεται από μια σύνθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων και προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες των ξενοδόχων.

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν:

 • Τις κύριες κτιριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώρους των ξενοδοχείων (εστιατόρια, πισίνες, πέργολες, περιφράξεις, παρκινγκ, κήπους κλπ).
 • Τις ευθύνες της επιχείρησης από λάθη ή παραλείψεις όλων των συντελεστών της, με επέκταση για τις ευθύνες έναντι των εργαζομένων αλλά και για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει κάθε μονάδα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών της.
 • Τους επισκέπτες / ενοίκους των ξενοδοχείων από απρόβλεπτα περιστατικά υγείας και την έγκαιρη μεταφορά τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα ακόμα και μέσω αεροδιακομιδής.
 • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης της επιχείρησης.
 • Τα στελέχη και όλους τους εργαζόμενους με ειδικά ομαδικά προγράμματα:
  • Υγείας
  • Κατοικιών μέσω συμμετοχής στο ομαδικό πρόγραμμα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α
  • Στόλου αυτοκινήτων
 • Τις ευθύνες των διευθυντών και των μελών ΔΣ έναντι μετόχων, πελατών κλπ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ

Προϊόντα Συνεργασίας ΒROKERS UNION – K2

HOTEL INSURANCE

INTERAMERICAN – Π.Ο.Ξ