ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

EXCLUSIVE PROGRAMS BU

H BROKERS UNION διαθέτει αποκλειστικά προγράμματα, τα οποία έχει επεξεργαστεί και συνθέσει σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Τα προγράμματα αυτά, αποτελούν καινοτόμες και μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις, εστιασμένες στις ανάγκες των ασφαλισμένων ή των ομάδων για τις οποίες δημιουργήθηκαν.

EXCLUSIVE PROGRAMS BU