ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

OMAΔΙΚΟ BU-GROUPAMA

Η ΒROKERS UNION, δημιούργησε συνεργαζόμενη με την GROUPAMA ένα συμπληρωματικό ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν τα κενά της ομαδικής ή της ατομικής τους ασφάλισης και το κόστος του είναι εξαιρετικά χαμηλό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ BU-GROUPAMA

OMAΔΙΚΟ BU-GROUPAMA