ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

OMAΔΙΚΟ BU-AXA

Η ΒROKERS UNION, δημιούργησε συνεργαζόμενη με την ΑΧΑ Ασφαλιστική ένα συμπληρωματικό ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 20%. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν τα κενά της ομαδικής ή της ατομικής τους ασφάλισης και το κόστος του είναι εξαιρετικά χαμηλό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ AXA

OMAΔΙΚΟ BU-AXA