ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η BROKERS UNION, έχοντας βαθιά ασφαλιστική τεχνογνωσία & στρατηγική, προσθέτει υψηλή υπεραξία στην επιχείρηση σας καθώς συντελεί στην απρόσκοπτη λειτουργία της, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά όλους τους υπαρκτούς κινδύνους.

Σκοπός μας είναι:

 • Η προστασία του έμψυχου δυναμικού της επιχείρησής σας, το οποίο  αποτελεί το ζωτικότερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της.
 • Η προστασία της περιουσίας και της φήμη σας.
 • Η παροχή συνεχούς updating σε προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να προπορεύεστε των εξελίξεων.
 • Να προσφέρουμε στον πελάτη σε περίπτωση ζημιογόνου ή καταστροφικού γεγονότος, τη διατήρηση της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικής του ανεξαρτησίας, μέσα από καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις.
 • Η διερεύνηση του ασφαλιστικού προφίλ κάθε πελάτη, η καταγραφή και ανάλυση των ασφαλιστικών του αναγκών (INSURANCE PLANNING), ο καθορισμός μελλοντικών στόχων και η ρεαλιστική κοστολόγηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (BUSINESS CONTINUATION INSURANCE)
  Μελέτη για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας από γενιά σε γενιά. Εξασφάλιση ρευστότητας κατά την περίοδο διαδοχής είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον.
 •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (KEY MAN INSURANCE)
  Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας θέσης του κάθε στελέχους-κλειδί και εξασφάλιση ρευστότητας για την εταιρία σε περίπτωση φυσικής απώλειας ή ανικανότητας.
 •  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ (PARTNERSHIP INSURANCE)
  Αποτροπή διάλυσης συνεταιρικής επιχείρησης μετά την απώλεια ενός συνεταίρου, μέσω εξασφαλισμένης ρευστότητας για την αγορά του μεριδίου του και ταυτόχρονης εξασφάλισης των κληρονόμων.
 •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BONUS ΣΤΕΛΕΧΩΝ (EXECUTIVE BONUS OPTIMIZATION)
  Αποφυγή φορολόγησης bonus στελεχών μέσω της ένταξής τους σε ειδικά αποταμιευτικά/επενδυτικά σχέδια που απαλλάσσονται εισφορών.
 •  ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (PENSION PLAN)
  Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνονται μέσω συγκεκριμένων πτυχών του φορολογικού νόμου, για την άρση των αδικιών σχετικά με το περιορισμένο ύψος σύνταξης που δικαιούνται ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ μιας Α.Ε.
 •  ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (CREDITOR INSURANCE)
  Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για την εξασφάλιση των πιστωτών σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.
 •  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ (GOLDEN CHAINS POLICY)
  Συνταξιοδοτικοποίηση των επιπλέον αμοιβών που λαμβάνουν στελέχη της επιχείρησης, με σκοπό τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου ζωής μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση και ταυτόχρονη εξασφάλιση της επιχείρησης για την παραμονή του στελέχους στις τάξεις της.
 •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (BUSINESS PROPERTY INSURANCE)
  Ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κτήρια, εξοπλισμός, στόλος οχημάτων, κτλ.) κατόπιν έρευνας κατ’ έτος για την εξασφάλιση των καλύτερων λύσεων και με τη λογική της ειδικής τιμολόγησης.
 •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)
  Πρόγραμμα προστασίας της ατομικής περιουσίας των ανωτέρω στελεχών, σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών τους καθηκόντων, καθώς και κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης ερευνών και ανακρίσεων.
 •  ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (GROUP MEDICAL POLICY)
  Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για τις εξειδικευμένες ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, με στόχο τη βελτίωση των παροχών του ασφαλιστικού φορέα και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση.
 •  CYBER INSURANCE
  Τα ασφαλιστικά προϊόντα – που μόλις έφτασαν και στην Ελλάδα – δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τις επιθέσεις των hackers, να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική καταστροφή και να αποκατασταθεί σύντομα η φήμη της εταιρείας.
 •  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (LIABILITIES – LEGAL COVER INSURANCE)
  Προστασία της επιχείρησης από ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία της και από τα προϊόντα της, προς τρίτους ή προς τους εργαζόμενούς της. Ο προσδιορισμός των ευθυνών που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά οδηγεί στη δημιουργία του ειδικού σχεδιασμού για κάθε επιχειρηματική οντότητα.
 •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (LOSS OF PROFITS & EXPENSES INSURANCE)
  Προσδιορισμός των κεφαλαίων που μπορεί να απωλεσθούν μετά από ένα ζημιογόνο ή καταστροφικό γεγονός, η απώλεια των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αφανισμό την επιχείρηση και σχεδιασμός κάλυψης αυτών των κεφαλαίων.
 •  ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (TAX OPTIMIZATION POLICY)
  Δεκάδες ευκαιρίες δίνονται κάθε περίοδο για εκμετάλλευση δυνατοτήτων που δίνει ο εκάστοτε φορολογικός νόμος. Για κάθε επιχειρηματική οντότητα μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σχέδιο για πλήρη αποκόμιση ωφελειών από τα ισχύοντα.
 •  ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ (TRUSTS, ENDOWMENTS AND DONATIONS)
  Ειδικά προγράμματα που διαχειρίζονται μεγάλες περιουσίες, και που εξασφαλίζουν σημαντικά ποσά με φιλανθρωπική κατεύθυνση σε ναούς, ιδρύματα, κτλ, με φορολογική απαλλαγή.
 •  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (SPECIAL POLICIES)
  Πολλά προγράμματα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση όπως για παράδειγμα:
  1. Ασφάλιση εργολάβων κατά παντός κινδύνου (constructors all risks C.A.R. insurance)
  2. Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (electronic equipment insurance)
  3. Ασφάλιση λαθών και παραλείψεων (errors & omissions insurance)
  4. Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων (cash in transit insurance)

Εσείς προνοείτε… εμείς σας στηρίζουμε!

Κάθε είδους ασφαλιστική κάλυψη είναι μια εκδήλωση της ανθρώπινης πρόνοιας. Από όπου και αν ξεκινάει αυτή και ό,τι κι αν προσπαθεί να εξασφαλίσει, εμείς τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ