ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η BROKERS UNION, διαθέτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων για Φυσικά Πρόσωπα, παρέχοντας προγράμματα ασφάλισης Ζωής & Υγείας, εξασφάλισης εισοδήματος, συνταξιοδοτικά & αποταμιευτικά, ασφάλισης ακίνητων & κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως και προγράμματα αστικής ευθύνης & νομικής προστασίας.

«ΘΕΛΩ να ζήσω την κάθε στιγμή της ζωής μου! ΘΕΛΩ να έχω ηρεμία και σιγουριά για το μέλλον!»

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

H BROKERS UNION, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα ζωής και υγείας για εσάς και την οικογένεια σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πρόωρης απώλειας ζωής, καλύπτοντας τόσο προσωπικές όσο και οικογενειακές οικονομικές ανάγκες. Η ασφάλεια ζωής παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο που προβλέπεται από το αντίστοιχο συμβόλαιο προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες, αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πληρωμή φόρων κληρονομιάς, υποχρεώσεις προς τρίτους, χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών κ.α.

Aσφαλιστικά προγράμματα

 • Απλή Ασφάλεια Ζωής, που προβλέπει την καταβολή του εφάπαξ ποσού που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.
 • Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου, που προβλέπει την καταβολή του εφάπαξ ποσού που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.
 • Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής με Αξία Εξαγοράς, που προβλέπει την την καταβολή του εφάπαξ ποσού που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί.
 • Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα, που προβλέπει την καταβολή του εφάπαξ ποσού που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προγράμματα ατομικά & ομαδικά, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Α’ βάθμια περίθαλψη

Πρόληψη, Διαγνωση, Θεραπεία

 • Β’ βάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα & το εξωτερικό

Ολοκληρωμένα Νοσοκομειακά προγράμματα, Νοσηλεία, Εξετάσεις, Θεραπεία, Επιδόματα

 • Ομαδικό συμβόλαιο υγείας

Ειδικός σχεδιασμός παροχών Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας περίθαλψης

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η ΒROKERS UNION, διαθέτει πλούσια γκάμα προϊόντων για την εξασφάλιση του εισοδήματος σας στα επίπεδα και με τον τρόπο που επιθυμείτε.Τα προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος καλύπτουν περιπτώσεις απώλειας ζωής, ολικής ή μερικής, μόνιμης ή πρόσκαιρης ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό με πλήθος παροχών σε προσιτές τιμές και πάντα με την ευελιξία, την ποιότητα και την αξιοπιστία που διακρίνουν όλα τα ασφαλιστικά μας προϊόντα.

Kατηγορίες Ασφαλειών Εισοδήματος:

 • Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος: Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
 • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου: Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.
 • Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος: Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.
 • Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας: Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Άλλες Καλύψεις Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Εκτός από από τα εισοδήματα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης νοσοκομειακών και ιατροφαρμακευτικών εξόδων, καθώς και η παροχή πρόσθετου επιδόματος για τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή ανάρρωσης τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σπίτι.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Τα Αποταμιευτικά Προγράμματα Εγγυημένων Παροχών, διασφαλίζουν τις ασφαλιστικές σας παροχές όπως και ένα μελλοντικό εισόδημα. Απευθύνονται σε εσάς που επιθυμείτε:

 • να εξασφαλίσετε από σήμερα ένα μηνιαίο εγγυημένο εισόδημα ή ένα αποταμιευτικό κεφάλαιο για το μέλλον.
 • να προστατεύσετε το επενδυόμενο κεφάλαιο μέσα από την εγγύηση μιας ελάχιστης απόδοσης στη λήξη του προγράμματος.
 • να έχετε πρόσβαση στα υπό διανομή κέρδη, λόγω της διάρκειας συσσώρευσης του κεφαλαίου, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην είσπραξη του κεφαλαίου που έχει συσσωρευτεί, ή την καταβολή ενός μηνιαίου εισοδήματος.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ UNIT LINKED

Τα αποταμιευτικά προγράμματα unit linked, σας επιτρέπουν να συσσωρεύσετε το κεφάλαιο που σκοπεύετε, έχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε υψηλές αποδόσεις.

 • Τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Προϊόντα τύπου Unit Linked δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ας δούμε εν συντομία τα πλεονεκτήματα ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος:

 • Ξεκάθαρο προβάδισμα ασφάλειας και αξιοπιστίας έναντι άλλων αποταμιευτικών πλάνων, όπως η αποταμίευση σε τράπεζες ή προσόδων από ενοίκια.
 • Εξασφάλιση εγγυημένου επιτοκίου, μικρού μεν αλλά σε μια εποχή που σχεδόν όλες οι εκδόσεις ομολόγων των προηγμένων κρατών έχουν αρνητικά επιτόκια ή μηδενικά.
 • Συμμετοχή στα κέρδη των επενδύσεων εφόσον οι επιτοκιακές συνθήκες αλλάξουν στο μέλλον.
 • Δυνατότητα χρήσης του συνταξιοδοτικού προγράμματος ως καταθετικού λογαριασμού.
 • Εγγύηση καταβολής σύνταξης με διακοπή πληρωμής ασφαλίστρων εφόσον προκύψει ανικανότητα για εργασία λόγω προβλήματος υγείας.
 • Εγγύηση του σημερινού πίνακα προσδόκιμου επιβίωσης. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι όποιος ζήσει περισσότερα από 83 χρόνια, από εκεί και μετά θα συνταξιοδοτείται εφόρου ζωής παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποταμιεύσει για πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Φορολογική απαλλαγή εφόσον η ασφάλιση γίνεται μέσω ομαδικού συμβολαίου ασχέτως αν το ασφάλιστρο πληρώνεται εξ’ ολοκλήρου από τον εργαζόμενο.
 • Αφορολόγητη σύνταξη.
 • Πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για όσο πιο νεαρή ηλικία ασφαλίζεται κάποιος ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Aσφάλιση Nομικής Προστασίας αποτελεί ένα πολύ έξυπνο, οικονομικό και αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε οικογενειάρχη, εργαζόμενο ή επαγγελματία. Απαλλάσσει από το άγχος της διεκδίκησης αποζημίωσης ή της απόκρουσης απαίτησης τον ασφαλισμένο, κυρίως όμως του παρέχει την κατάλληλη πηγή γνώσης του ειδικού αντικειμένου, την κρίσιμη στιγμή που αυτή θα χρειαστεί. Όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία. Καθημερινά μπορούν να προκύψουν προβλήματα ή αξιώσεις αποζημίωσης από την κίνησή μας, την εργασία μας, την διαμονή μας, την γειτνίασή μας, τις συναλλαγές μας, τις επισκέψεις στον γιατρό, την ασφαλιστική μας εταιρεία, τις διακοπές μας κλπ. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ειδικευμένων συμβουλών αλλά και έγκυρης δικονομικής συνδρομής την ώρα που θα χρειαστεί, εξασφαλίζει ηρεμία πνεύματος, ψυχραιμία και σιγουριά για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαμάχης.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ