ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη των ομαδικών προγραμμάτων αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική εξέλιξη στον ασφαλιστικό κλάδο.
Εξαιτίας της αναδιάρθρωσης της οικονομίας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης όλοι στρέφονται στην αναζήτηση πιο αποδοτικών λύσεων στην ασφάλιση όπου η δύναμη της ομαδικότητας αποτελεί την κινητήρια δύναμη.
Τα ομαδικά προγράμματα αξιοποιούν την βασική αρχή της ασφάλισης που είναι η ομαδοποίηση του κινδύνου για την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έχοντας ταυτόχρονα πολλά ασφαλισμένα μέλη μπορεί να προσφέρει ένα πιο οικονομικό ασφάλιστρο.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ομαδικής ασφάλισης ανάλογα με τη σύνθεση της συγκεκριμένης ομάδας, ωστόσο οι πιο σημαντικές είναι δύο:
Η πρώτη είναι η ασφάλιση των υπαλλήλων μιας εταιρίας στον κλάδο υγείας (employee benefit programs).
H δεύτερη είναι η ασφάλιση των
«affinity groups», όπου συγκεντρώνονται κάτω από μια ομπρέλα άτομα που τα συνδέει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό και απολαμβάνουν τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης. Τέτοια groups μπορεί να συνθέτονται από μέλη ομάδων, συλλόγων, ομοσπονδιών, σωματείων κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας «ομπρέλα» εξασφαλίζει καλύτερες παροχές εστιασμένες στις ανάγκες των μελών που εκπροσωπεί, κάτι που κανένας δεν μπορεί να πετύχει σε ατομική βάση. Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι εθελοντική.

Τα πλεονεκτήματα του ομαδικού προγράμματος είναι:

  • Αρχιτεκτονική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ομάδας
  • Εξαιρετικά οικονομικό ασφάλιστρο
  • Προνομιακή εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιάς
  • Ελαστικός προασφαλιστικός έλεγχος

Οι καλύψεις απευθύνονται θεωρητικά σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Στην πράξη τα περισσότερα συμβόλαια αφορούν τους κλάδους ζωής, υγείας και σύνταξης ή στους γενικούς κλάδους  δηλαδή πυρός, προσωπικό ατύχημα, αστική ευθύνη κ.α.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ