Αγαπητοί Συνεργάτες ,

Εμείς στην Brokers Union πιστεύουμε ότι εσείς, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, είστε το μόνο πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη να αναγνωρίσει την ανάγκη του και να αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντικές λύσεις για την ζωή του!!

Η Μικτή Ασφάλιση είναι ένα είδος Βασικής Ζωής που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους ένα κεφάλαιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και παράλληλα να παρέχουν οικονομική προστασία στα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εκείνους που από το εισόδημά τους εξαρτάται η οικογένεια τους καθώς και σε όσους, ενώ διαβλέπουν το πρόβλημα που θα προκύψει με τις κρατικές συντάξεις, δυσκολεύονται να κάνουν αποταμίευση. Μέσω της Μικτής Ασφάλισης το καθορισμένο κεφάλαιο αποδίδεται στον ασφαλισμένο στην λήξη του προγράμματος ενώ σε περίπτωση απώλειας ζωής στα αγαπημένα του πρόσωπα .

Η Eurolife FFH σε επίπεδο Προστασίας εξακολουθεί να παρέχει την Μικτή Ασφάλιση με εγγυημένο επιτόκιο 2,5 % .

Ο υποψήφιος Ασφαλισμένος μέσω του προϊόντος εξασφαλίζει :

* Άμεση εξασφάλιση της οικογένειας του
* Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος
* Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις
* Δυνατότητα εξαγοράς πριν τη λήξη του προγράμματος

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος 35 ετών
Διάρκεια Ασφάλισης 30 έτη

Τρόπος Αποζημίωσης Προγράμματος :

50.000 € στους Δικαιούχους του Ασφαλισμένου οποιαδήποτε στιγμή συμβεί απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου ( κατά την διάρκεια των 30 ετών ).

ή

50.000€ στον ίδιο τον ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης (στα 65 έτη του) επιπλέον του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη.

Ετήσιο Σταθερό Περιοδικό Ασφάλιστρο : 1.385€ Συνολικό Καταβληθέν Ασφάλιστρο κατά την διάρκεια του Συμβολαίου ( 30 έτη ) : 41.550€

Η προστασία από αναπάντεχα γεγονότα, η συστηματική αποταμίευση, αλλά και οι μέθοδοι ανταποδοτικότητας αποτελούν δικλείδες πρωτίστης σημασίας για μια οικογένεια.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων και ο Κλάδος Ζωής & Υγείας της εταιρίας μας, παραμένουν στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Κοντογιάννης

Διευθυντής Κλάδου Ζωής