ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
 
Αθήνα, 07 Μαΐου 2019 – Η Brokers Union πρόσφατα ανακοίνωσε τη στελέχωση ομάδας Agency System, σε πανεπιστημιακά περιοδικά και στις γραμματείες πανεπιστημιακών σχολών, θέλοντας να επενδύσει στην είσοδο των αποφοίτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Eπιχειρήσεων στην Ασφαλιστική Αγορά.
Οι αλλαγές που επήλθαν σε αγορά, Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και αυτές που θα ακολουθήσουν, επιβάλλουν την εισροή νέου ανθρώπινου δυναμικού στην Ασφαλιστική Βιομηχανία, το οποίο και θα εντρυφήσει σε ειδικούς Ασφαλιστικούς κινδύνους ραγδαία αναπτυσσόμενους στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα.
Η Brokers Union δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων συνεργατών, επενδύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους σε τεχνικές Ασφαλίσεων και πωλήσεων με τη συνδρομή Ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και στη συνεχή πρακτική πωλήσεων, υπό την επίβλεψη έμπειρων Συντονιστών, ενώ παράλληλα τους παρέχει οικονομική στήριξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Βιογραφικά από τους ενδιαφερόμενους αποστέλλονται στο agencycarriera@brokersunion.gr