BROKERS UNION – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Γλυφάδα, 10 Μαρτίου 2020

Η εταιρεία BROKERS UNION AE πιστή στο «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», κατάφερε σε συνεργασία με το Δίκτυο των συνεργατών της και το Διοικητικό της προσωπικό για το έτος 2019, να επιτύχει τα υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα που είχε θέσει ως στόχο. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία πραγματοποίησε παραγωγή της τάξεως των 30.289.000€, με σύνθεση της παραγωγής 60/40 για τον Κλάδο Οχημάτων και τους Λοιπούς Κλάδους και με θεαματική αύξηση στον Κλάδο Ζωής & Υγείας η οποία ανέρχεται περίπου στα 4.500.000€.
 
Η εταιρεία είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς υψηλούς στόχους. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να επενδύσει για το 2020 το ποσό των 40.000€ για την ανάπτυξη των μηχανογραφικών της συστημάτων. Σε συνεργασία με ορισμένες Ασφαλιστικές εταιρείες, πέτυχε την άμεση ενημέρωση των συνεργατών σε ότι αφορά την εξέλιξη των Ζημιών με την σύνδεση στα Portal των Ασφαλιστικών εταιρειών μέσω του Portal της Brokers Union. Η ανεξαρτησία του συνεργάτη σε ότι αφορά την διεκπεραίωση των εργασιών του, συνεχώς εξελίσσεται, έχοντας πάντοτε ως εφόδιο τα καταλληλότερα εργαλεία.
 
Η εταιρεία, κατά την διάρκεια του 2019, πραγματοποίησε σεμινάρια σε συνεργασία με τις Ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως για τον Κλάδο Ζωής και Υγείας, εκπαιδεύοντας τους συνεργάτες της, όχι μόνο στα νέα προϊόντα των Ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και σε τεχνικές Πωλήσεων, σε θέματα underwriting των εταιρειών, στην διαδικασία διεκπεραίωσης των ζημιών, ανάλυσης κινδύνων κλπ.
 
Επίσης, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσει την στενή συνεργασία με το Δίκτυο συνεργατών της, παρέχοντας τους τις κατάλληλες τεχνικές για την επικοινωνία τους με μελλοντικούς πελάτες σε προγράμματα Ζωής και Υγείας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα θα συνεχιστεί και θα αναπτυχθεί και κατά την διάρκεια του 2020 διότι είχε άριστα αποτελέσματα.
 
Δημοσίευσε την Εμπορική Πολιτική της για το έτος 2020, προσφέροντας νέα κίνητρα στους συνεργάτες της, παρέχοντας τους υψηλά bonus, ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους μέσω ομαδικού συμβολαίου. Θέλοντας να συνεχίσει να θέτει γερά θεμέλια στην σχέση της με τον συνεργάτη, βάσει των νέων συνθηκών που επικρατούν στην Ασφαλιστική Αγορά, προσφέρει την δυνατότητα της αποκλειστικής συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη. Η αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία, εξασφαλίζει για τον συνεργάτη δυνατότητες υψηλής και βιώσιμης καριέρας η οποία διασφαλίζεται με την πλέον προστατευτική για το χαρτοφυλάκιό του σύμβαση της αγοράς. Η δυνατότητα πλέον να πετύχει την πραγματοποίηση των οραμάτων του εξαρτάται από την δική του δραστηριότητα και μόνο χωρίς κανέναν άλλο περισπασμό.
 
Με την καθοδήγηση του Συμβούλου Διοίκησης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της εταιρείας, του κυρίου Ν. Κεχαγιάογλου, δημιουργήθηκε τμήμα μεγάλων πελατών για την άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνοντας τους για προγράμματα κατάλληλα σχεδιασμένα για την προστασία των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους. Μέσω αυτών των ενεργειών η BROKERS UNION ΑΕ, υπέγραψε αποκλειστική συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ) για την Ασφάλιση μεγάλων κινδύνων, όπως Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, Ασφάλιση Διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Risk Insurance), Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, κλπ.
 
Η εταιρεία προχώρησε στις αρχές του 2020, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ώστε να ενταχθούν στον Κλάδο των Ασφαλίσεων οι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Σκοπός του προγράμματος είναι, όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, να εκπαιδευτούν από την BROKERS UNION και να τους δοθούν κίνητρα για να λάβουν την άδεια του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
 
Κλείνοντας, για μία ακόμη χρονιά η εταιρεία ευχαριστεί όλο το Διοικητικό Προσωπικό της, και τον καθένα ξεχωριστά, για την προσπάθεια που κατέβαλε στην επίτευξη των θετικών της αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη της εταιρείας απεικονίζεται και στο νέο οργανόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο site της, με την αναβάθμιση των Στελεχών της.